Posted in Musikkundervisning

Musikkundervisning på skolen

Musikkundervisning på skolen Posted on 9th april 2019

Å lære å spille blokkfløyte har lenge vært en tradisjon i den norske skolen, og musikk er fremdeles en del av undervisningsopplegget. Selv om det ikke finnes vitenskapelig konsensus om hvorvidt en faktisk blir flinkere på skolen av å kunne spille et instrument fra ung alder av, finnes det gode argumenter for å la musikk være en del av undervisningen.

Den såkalte Mozart-effekten, som vi har sett på i andre artikler på nettstedet vårt, har vist seg å ha en kjerne av sannhet i seg. Det skal dog sies at mye av den positive effekten Mozart angivelig skal ha på helsen vår, ikke er bekreftet. Vi blir ikke smartere av å lytte til Mozarts symfonier, viser det seg. Å åpne opp det musikalske øret vårt, er likevel sunt.

Å mestre et musikalsk instrument, er det samme som å ha en venn for livet, og jo yngre man er når man får trent sitt gehør, jo enklere er det å bli mer tilbøyelig og mottakelig for å drive med musikk videre. Da vi spilte fløyte og sang et variert utvalg av sanger (som fremdeles sitter i hodet i voksen alder), styrket det lagarbeidsånden i klassen. Det er derfor godt at stemmer innen kunnskapsdepartementet fremdeles går god for å fortsette å ha musikk som fag i skolen.

magnetism