Posted in Musikkundervisning

Læremiddel for språk

Læremiddel for språk Posted on 14th juni 2018

Kan musikk brukes til å forbedre språkutvikling? I norske barnehager i 2018 kan det forekomme kommunikasjonsproblemer fordi mange av barna kommer fra familier med innvandrerbakgrunn. Barn i barnehagealder er riktignok kjente for å lære seg språk rimelig kjapt, da de tross alt er i en alder hvor hele hjernen deres er innstilt på språk.

En fiffig måte å lære barna å bli flinkere i norsk på, er gjennom musikk og sang. Lik engelsklærere i grunnskolen, som bruker engelskspråklige sanger for å lære elevene engelske gloser, kan barnehagelærere ta i bruk tilsvarende metoder. Slik kan flerspråklige innvandrerbarn få lære seg norsk på en måte som gjør det hele mer lettvint. Som i skolen, bidrar musikk dessuten til å øke det sosiale samholdet i barnehagen.

Det spekuleres i om barn lettere lærer seg vanskelige ord og begreper gjennom å repetere, (som man gjerne gjør i en sang), herme, og ved å bevege seg. Musikk gir altså grunnlag for at flerspråklige barn fra utenlandske familier lettere skal kunne forstå norske ord, samt lettere få kontakt med de andre barnehagebarna. Barn bør i det hele tatt få oppleve musikk i barnehagen uansett – om enn bare for hyggens skyld.

magnetism