Posted in Hvordan musikken påvirker

Hvordan musikk påvirker hjernen

Hvordan musikk påvirker hjernen Posted on 19th februar 2019

Det sies at klassisk musikk er intelligensens musikk. Det diskuteres heftig blant forskere om hvorvidt det å lytte til klassisk musikk faktisk kan ha en vedvarende effekt på hjernen til både spedbarn og hos voksne. Enkelte hevder at klassisk kan hjelpe hjernefunksjoner hos de aller minste, og at det hos voksne hjelper på flere måter; vår forståelse av matte, våre ferdigheter innen analysering og det å ta til seg informasjon, for å nevne noe.

Det er kanskje ikke uten grunn at vi gjennom tidene har gitt klassisk musikk status som høyverdig, sofistikert og av intellektuell karakter. Barokkens og renessansens store komponister er kjente for å ha tatt seg meget god tid da de komponerte symfoniene sine. Det sies at for flere av dem var hver eneste tone, og mellomrommet dem i mellom, nøye tenkt ut. Til og med folk som er ivrige lyttere til symfonier av for eksempel Pachelbel eller Beethoven, har vi en tendens til å stemple som vise, intellektuelle mennesker.

Det skjer mer når vi lytter til musikk enn at hjernen registrerer lyd. Nevrologer og musikkprofessorer peker på hvordan musikk faktisk kan skape fysiske forandringer i hjernen, på en positiv måte. Musikk viser seg å være forebyggende for for eksempel demens. Det trenger ikke dreie seg om klassisk musikk heller, men om musikk en liker å høre på, musikk som resonnerer. Dopamin slippes nemlig ut av kroppen når vi liker musikken vi hører på.

Mozarts symfonier blir ofte assosiert med god helse. En berømt studie ble engang gjort på mennesker som var allergiske mot lateks. Allergikere fikk lateks lagt på huden deres, og de påfølgende utslettene ble notert av forskerne. Da de samme forsøkskaninene hørte på Mozart i forkant av å bli utsatte for lateks, produserte huden deres langt mindre utslett. Merkelig nok hadde ikke musikk fra andre komponister noen effekt. Det viser seg altså at det var noe spesielt med Mozarts musikk som ga den lindrende effekten. Beethovens symfonier hadde ifølge testresultatene ingen effekt på allergikernes reaksjoner på utslett.

At musikk kan ha en beroligende påvirkning på oss, er ikke et veldig kontroversielt utsagn. Musikk får oss til å føle oss vel i utgangspunktet. Det er tross alt derfor vi hører på den. Det stilles riktignok spørsmål om troverdigheten til undersøkelser som viser at Mozarts musikk nærmeste hadde en helbredende effekt på folk med allergier. Ikke alle er enige i at Mozart eller annens musikk påvirkning på et lateks-utslett faktisk er bemerkelsesverdig. Men at musikken påvirker humøret vårt i en positiv retning – det kan ingen ta fra oss.

magnetism