Posted in Hvordan musikken påvirker

Musikk som motgift til autoritære makter?

Musikk som motgift til autoritære makter? Posted on 8th september 2018

Som nevnt i andre artikler på dette nettstedet kom rockemusikken på banen på 1950-tallet. De forlokkende rytmene og forførende tonene rocken brakte med seg, vekket begeistring hos de unge, og ble uglesett av foreldre og religiøse organisasjoner. De fryktet den korrumperende effekten de var sikre på at denne syndige musikken ville ha på deres unge. Denne musikken var ikke i tråd med god, konservativ kristen tro. Det å ha sangtekster som egget til opprør, oppfordret til seksuell atferd og for øvrig hyllet kjødets lyster, ble stemplet som blasfemisk.

Religiøse institusjoner mistet sitt grep på en hel generasjon unge mennesker. Kirkens dogmer kunne ikke forhindre den løssluppenheten de unge nå foretok seg. «Sex, drugs and rock «n» roll» var umulig å stoppe, og John Lennon gjorde et stort